Mobiele surveillance

 

De voertuigen van onze mobiele surveillance zijn modern en goed beveiligd. Zij zijn voorzien van kluizen, een alarmsysteem en staan 24/7 onder toezicht van onze Video & Service Centrale welke door middel van GPS techniek de voertuigen kan volgen. De gegevens van uw object staan in een beveiligde “Back Office” en kan alleen via een persoonlijk wachtwoord van de surveillant worden opgevraagd.

De werkzaamheden van de mobiele surveillance van Jong Beveiliging kunnen uit de volgende items bestaan:

 

24/7 Alarmopvolging

De mobiele surveillanten worden door de meldkamer aangestuurd als deze een alarmmelding van uw object ontvangt. Dit kan een inbraakmelding zijn, maar ook een technische melding/storing of een brandmelding. Tevens verzorgen wij alarmopvolging zonder sleutels. De mobiele surveillant voert dan ter plaatse een externe controleronde uit om het object en neemt waar nodig actie. Zij kunnen ook assistentie bieden aan de sleutelhouder wat vooral tijdens de nachtelijke uren erg wenselijk is.

 

Rapportage

Direct na het afhandelen van een alarmmelding wordt er door de surveillant een digitaal alarmrapport opgemaakt en verstuurd naar uw e-mailadres. Hierdoor heeft u direct inzicht in alle informatie en bevindingen van de surveillant die ter plaatse is geweest.

 

Surveillance rondes

Deze controlerondes zijn, anders dan bij een alarmmelding, rondes die dagelijks gemaakt worden op elke gewenst tijdstip of tijdrooster. Dit kan individueel per object worden uitgevoerd, maar ook collectief op bijvoorbeeld een industriegebied of winkelcentra (zie collectieve surveillance).

 

Deze controlerondes kunnen bestaan uit:

  • een interne controleronde;
  • een externe controleronde;
  • een combinatie van een interne en externe controleronde;
  • een collectieve controleronde.

 

Brand- en sluitrondes

Een brand en sluitronde wordt door de mobiele surveillant uitgevoerd nadat het laatste personeel het pand heeft verlaten en bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 

  • het object wordt intern en extern gecontroleerd;
  • er wordt gecontroleerd op eventueel aanwezige personen in verband met insluiting. (Dit kunnen werknemers of bezoekers zijn, maar ook ongewenste personen in geval van een insluiping);
  • alle brandgevaarlijke situaties worden verholpen;
  • het object wordt volledig afgesloten zodat niemand na openingstijd het object onbevoegd kan betreden. Ramen en deuren worden indien nodig afgesloten;
  • alle verlichting zal worden uitgeschakeld;
  • het alarm wordt bij vertrek van de surveillant geactiveerd.

Wenst u een vrijblijvende offerte te ontvangen? Neemt u dan nog vandaag contact op.

Beveiliging

Beveiliging

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars

Video & Service centrale

Video & Service centrale

Personenalarmering

Personenalarmering

Nieuwsbrief

Jong beveiliging

Aambeeld 7B
1671 NT Medemblik (NL)

T: + 31(0) 227 76 00 00
E: info@jongbeveiliging.nl

K.v.k. 54995914
Ministerie van Justitie
ND 3679